våga prata om andevärlden

okej,
Jag har gått och funderat lite mer på detdär med andar och andevärlden. Det är ju liksom ganska viktigt att vi fattar att vi har att göra med en andlig värld också, inte bara en fysisk.
”Ja, men vi får ju inte lägga för mycket fokus på spöken och andar! Så att vi glömmer den fysiska verklighet vi befinner oss i.” kanske du tänker? Sant.
Det jag ville säga med mitt tidigare ”andligt/fysiskt”-inlägg var ju att det inte går att separera dem från varann, om man ser enligt bibeln och den andliga verklighet som berättas om där.

Jag förstår nog att det är skrämmande, att börja prata om andar och besatthet och andeutdrivning och sånt.
Alltså, jag tycker ju själv att det är lite obekvämt och irriterande att vi ska behöva ta itu med sånt som inte syns och sånt vi inte kan styra. Men det är ju som inte där det slutar…i nåt slags skrämmande hål där andarna flyger runt och gör vad de vill med våra kroppar… (nej, men usch! vad hemskt det låter!).

Nej, enligt bibeln har vi fått redskap, vapen, en rustning… Och som jag redan säkert sagt, vi är inte lämnade ensamma när vi har fått den Helige Ande.

”Den andliga vapenrustningen

10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef.6:10-18)
(Egna förstärkningar, bibelversion: SFB)

Det jag ville skriva om i detta inlägg har att göra med den andliga verkligheten igen. Jag vill förtydliga lite varför det inte är okej att Guds församlingar ignorerar den andliga delen.

Jag såg ett avsnitt av MTV’s reality show ”Catfish”. Programmet brukar oftast hjälpa någon som tror sig ha haft kontakt med någon på internet som ljuger om sin identitet, en s.k. catfish som tar någon annans identitet och sedan lurar folk att tro att de är den personen. Oftast handlar det om kärleksrelationer som uppstått via sociala medier och liknande, men detta avsnitt var annorlunda.
Detta avsnitt handlade om en ung kvinna som kontaktats av ett medium, alltså någon som säger sig ha kontakt med andevärlden. (Några himlar säkert med ögonen redan och funderar på att sluta läsa, men försök hålla ut…)
Kvinnan, vi kan kalla henne Anna, (minns inte hennes riktiga namn) hade förlorat sin pappa under obehagliga förhållanden som väldigt liten och kvinnan som var ett medium sade att hon fått kontakt med Annas pappa. Medium-kvinnan visste flera detaljer om Annas pappa, som inte någon främmande människa kunde ha vetat och hon sade att hon inte hade några gömda motiv till att hon kontaktat Anna, annat än att hon ville ha kontakt med ”andens” dotter.

I programmet gjorde de som de brukar göra, de reder ut personens identitet och sedan letar de upp hen och försöker träffas för att reda ut eventuella saker. Mediets identitet visade sig inte vara falsk, och de bestämde träff.

Annas mamma var också död, pga pappan, men hennes faster var också med i programmet.
Fastern var en sån kvinna som gick i kyrkan, i någon mån, eftersom hon sa att hon hade rådfrågat sin pastor om situationen med Anna, och pastorn hade sagt att medium är ett sätt för fienden att få människor bort från Gud. Så hon trodde att kvinnan var bluff, men följde ändå med för att träffa henne som stöd för Anna.
Nå, för att summera programmet, mediumet avslöjade detaljer som övertygade både Anna och hennes faster att hon haft kontakt med den döde pappan/brodern.

Okej. Så då tänkte jag försöka förklara detta och vad jag tror det har för betydelse.
Eftersom jag nu då tror på en andlig verklighet, där det finns ondskans andemakter som vill påverka oss människor, tror jag inte att medium är bara påhitt och humbug (men alla som säger sig ha kontakt med andevärlden, har kanske inte det).
Så jag tror absolut att kvinnan som var medium hade kontakt med en ande. Hon och hennes väninna som också var med i programmet talade om olika sätt som det manifesterats så att det ”bevisade” denne andes närvaro.
MEN, jag tvivlar på att det faktiskt var den döde pappans egen ande.
Det tvivlar jag på, för att denne ande delgav bara fakta som fanns tillgängligt för andevärlden att veta om den döde mannens liv. Och så förstås fakta om dotterns liv. Anden delgav mannens matvanor och hur han dött och saker som hade hänt, som dottern och fastern var medvetna om. Alltså om denne ande varit närvarande när mannen levde, hade den lätt kunnat förstå och se dessa fakta. Anden delgav sånt som redan hade hänt eller som dottern och fastern ville höra.
En annan konstig grej var att när anden då, enligt mediumet, var närvarande i rummet sa han först att han inte tyckte om att fastern var där. Men när hon sen började mjukna för att det faktiskt var hennes bror, då plötsligt tyckte anden att hon var okej. Kanske hade det något att göra med att hon först inte ville tro att det var sant, pga hennes relation till kyrkan t.ex. Men när hon började acceptera att det kunde vara hennes bror, kunde anden acceptera henne.

I alla fall, detta är väldigt drastiskt exempel på hur den andliga världen ibland ger sig till känna. De flesta säger väl att det bara är påhitt eller obehagligt och skrämmande. Eftersom det är något vi inte vet hur vi ska förklara.
Men jag tyckte mest det var sorgligt. Alltså att dessa två kvinnor, och flera med dem, blev utnyttjade på detta sätt. Dotterns längtan att känna sin pappa, som alltså dog när hon var väldigt liten, blev som ett bete för det ockulta att dra in henne i en andlig verklighet som hon inte förstod att samtidigt ledde henne längre bort från Gud. Och hennes faster då, som hade en, enligt mig hälsosam skepticism mot det hela, drogs också med!

Det är där vi kommer fram till min poäng med detta inlägg.
För en del av problemet var ju att fastern då, främst, inte hade förväntat sig att anden skulle ha något att komma med. Hennes erfarenheter eller det hon lärt sig i kyrkan om andevärlden var inte tillräckligt ingående så att hon kunde förstå att en ande kunde bete sig på detta viset, utan att för dens skull vara en god ande eller hennes brors verkliga ande. Det är ju därför vi, som kristna, måste vara medvetna om det onda och goda i andevärlden, och be om förmågan att urskilja däremellan.

Och om vi inte vågar släppa fram Guds Helige Ande och låta Honom manifesteras i kyrkan, så blir det ju en ojämn verklighetsuppfattning. Om ni förstår vad jag menar?
Den andliga verklighet som blev tydligast och övertygade mest, var inte alltså den goda och Heliga Andens närvaro, utan de trick som de lömska andarna kom med. Plötsligt står där en människa och säger saker om någons liv som ingen levande människa berättat för dem. Medan den Helige Ande inte fått möjlighet att tala in i den troende människans liv, profetiskt och med sanningar som bygger upp och leder vidare.

Onda andar kan tala sanningar. Onda andar kan göra tecken och under. Onda andar kan påverka det fysiska.
Obehagligt? ja. Men vi slutar inte där.

Den Helige Ande ÄR Sanningens Ande och talar sanningar om Gud och om oss och också om framtiden (vilket jag hört att de flesta andra andar inte kan göra? jag kan ha fel… men oftast är andra andars sanningar, fakta som kan härledas i det fysiska nuet eller i det förgångna).
Den Helige Ande är Guds Ande som väckte Jesus från det döda och kan göra lika stora saker genom Guds folk; tecken och under i Jesu namn. Den Helige Ande kan påverka det fysiska och är starkare än alla andar i världen! WOW! inte att förglömma.

Igen, allt som ser snällt ut är inte ofarligt.


Flodhästen är ju faktiskt Afrikas farligaste däggdjur, (correct me if I’m wrong!) Fast Richard Scarry’s version ser ju rätt harmlös ut. 😛
Allt som sker med goda intentioner ger inte goda resultat. Det finns många vittnesbörd om folk som varit i new age och trott att de gjort gott när de praktiserat olika sorters healing eller liknande, kolla på youtube till exempel (man kan söka på ”from new age to Jesus…” eller liknande).

Visst har jag förståelse för de som söker svar hos medium och andra som säger sig ha inflytande i andevärlden. Visst förstår jag att en ung kvinna som aldrig fick lära känna sin pappa vill veta hur han har det i efterlivet och vad han skulle säga just nu! Jag tycker synd om de som tvingas söka sig till det ockulta för att få någon slags frid.
Men jag tror också att Guds frid är så mycket bättre än någon liten tröst eller frid som andra andar kan tyckas ge.

Och både ”Anna”, hennes faster och programledarna i ”catfish” upplevde nog mer obehag än frid ändå, när det visade sig att något andligt faktiskt verkade var verkligt.

I bibeln står det att vi inte ska syssla med sånt. Här kommer några ställen…

I femte Moseboken kapitel 18 står det såhär:

”9 När du kommer in i det land som Herren, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. 10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig. 13 Du skall vara fullkomlig inför Herren, din Gud. 14 Dessa hednafolk som du skall fördriva lyssnar till dem som utövar teckentydning och spådom, men Herren, din Gud, har inte tillåtit dig något sådant.”

Och i 3 Moseboken kapitel 19 såhär:

”31 Vänd er inte till andebesvärjare eller till spåmän. Sök inte sådana, så att ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er Gud.”

Och i Jesaja 8:19;

”19 När de säger till er: ”Fråga andebesvärjare och spåmän, dem som viskar och mumlar”, så svara: ”Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de döda till råds för de levande?””

Alltså, som kristna ska vi inte söka någon annan än Gud. Kristus själv är vägen, sanningen och livet.
Och där Guds Ande är, där är frihet! (1 Kor. 3:17)

Det är viktigt att Guds Ande får komma in i Hans församling. Så att vi får uppleva Hans närvaro, så att vi blir stärkta i tro och kan urskilja vad som är gott och riktigt.
Sist och slutligen är det bara Du och Gud. Då du står inför Honom vill du att Kristus ska säga att Han känner dig.
Och medan du lever här på jorden, finns Hjälparen, den Helige Ande som kan leda och tala sanning och ge frihet trots bojor och begränsningar.

Jag tror inte att vårt liv bara blir lekande lätt, bara vi välkomnar Anden, men jag tror att det finns en väg som innebär frid och hopp och kärlek oavsett omständigheterna. Bara vi vet vad vi har i Kristus.

”17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Från död till liv

20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.” (Ef.1:17-23)

SÖK Gud! Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Du behöver själv söka och se att Han låter sig finnas.
Och förlita dig inte bara på tecken och under. Be inte bara om brinnande buskar och mirakulösa uppenbarelser, utan förlita dig på Guds ord, så att du kan urskilja vilka tecken och under som är från Gud och du kan känna igen Hans röst när lögner hörs från olika håll.
Den onde är expert på att imitera och förfalska. Han förklär sina onda planer i det som är lockande och ser oskyldigt ut.
Och de onda makterna är inte skygga att komma med sina tecken och under om de har en chans att dra dig längre bort från vägen. Så det är superviktigt att vi ber om den Helige Andes gåva att urskilja! Och att vi lär känna Herrens röst!
Det står ju i Matt.24:24 att det kommer falska messiasgestalter och falska profeter som kommer att göra tecken och under för att, om möjligt, också bedra de som är utvalda. Alltså fienden skyr inga medel. Och jag tror ingen av de som är utvalda medvetet låter sig bedras, utan bedrägeri sker ju när man oanandes tror gott om något som sedan visar sig var ont.
Så det gäller att hålla sig skärpt! Det gäller för oss alla! Snegla inte på grannen eller din broder eller syster utan fokusera på vad du själv kan göra för att inte gå på fiendens lurendrejerier.
Men var inte rädd heller.
Det finns ännu tid. Jag vet ju inte hur mycket tid vi har på oss, men det är aldrig för tidigt att börja söka Gud.

Förr eller senare kommer var och en att förstå att Jesus är Messias. Och förr eller senare kommer varje knä att böjas.
Jag tycker absolut att det är värt att böja knä redan nu, för att få uppleva hur den Helige Ande bär oss igenom vadhelst må komma. Övar mig på att böja knä, bokstavligen. Det känns rätt så onaturligt, om jag ska vara ärlig! Men jag har tänkt mycket på att det ju faktiskt är ett sätt att fysiskt ödmjuka sig inför Herren.
ja, förr eller senare kommer alla att böja knä. Så det är lika bra att börja nu!
Om det tar emot att böja knä…kan man ju fråga sig varför? är jag för stolt för att böja knä inför Gud?

Nu ska jag gå och lägga mig.
Hoppas det jag skrivit uppmuntrat mer än det skrämt.
Minns att Gud är större och bär allt! Och Jesus har vunnit!
Amen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.